SK EN

Certifkáty

Naša spoločnosť získala certifikát EN ISO 9001:2008 , ako aj povolenia  z  úradu  Životného prostredia. 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (Dokument (40).pdf) Rozhodnutie - R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11 (rozhodnutie R12.pdf) Rozhodnutie - Katalóg odpadov (jarmocna uskladnenie.pdf) Elektroodpad (elektroodpad.pdf) ENG - Waste collection facility (Rozhodnutie OÚ 200136 ANJ.pdf) ENG - Rozhodnutie - R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11 (rozhodnutie OÚ R12 ANJ.pdf)