SK EN

Úvod

Naša spoločnosť  pôsobí na trhu ako predajca železných a neželezných materiálov. Medzi hlavné činnosti patrí predaj  zliatin a obchodovanie so železnými a neželeznými kovmi na európskom trhu. 

Najvýznamnejší zákazníci sú výrobcovia ocele v regióne strednej Európy. 
Taktiež sme dodávatelia ďalších strategických surovín do oceliarní ako:  hliník určený na dezoxidáciu (vo forme ingotov, drôtov, granulátu)
meď katódová nikel v katódach resp. sekaný ferozliatiny (FeTi, FeMo, FeCr, FeV, FeSi, FeNb) 

Okrem výrobcov ocele naša spoločnosť úzko spolupracuje s producentmi hliníka a medi ako dodávateľ základných surovín a taktiež aj ako odberateľ produkcie uvedených závodov (Al ingoty, Al drôt, Cu katódy, Cu drôt).